ஜாக்கிர் நாயக்

தீவிரவாதம் முஸ்லிம்களின் தனிஉடமையா?


இன்ஷா அல்லாஹ் இன்று 03.12.2008தமிழன் தொலைக்காட்சியில்: தீவிரவாதம் முஸ்லிம்களின் தனிஉடமையா? என்ற தலைப்பில் டாக்டர் ஜாக்கிர் நாயக்கின் உரை மற்றும் கேள்வி பதில் (மூன்றாம் பாகம்) தமிழில் இன்று இரவு10:30 – 11:00 (இந்திய நேரம்)8:00 – 8:30 (சவுதி நேரம்) க்கு ஒளிபரப்பாகிறது.காணத் தவறாதீர்கள்.பாருங்கள் பிறரையும் பார்க்க தூண்டுங்கள். Continue reading

ஜாக்கிர் நாயக்

தீவிரவாதம் முஸ்லிம்களின் தனிஉடமையா?


இன்ஷா அல்லாஹ் இன்று 03.12.2008தமிழன் தொலைக்காட்சியில்: தீவிரவாதம் முஸ்லிம்களின் தனிஉடமையா? என்ற தலைப்பில் டாக்டர் ஜாக்கிர் நாயக்கின் உரை மற்றும் கேள்வி பதில் (மூன்றாம் பாகம்) தமிழில் இன்று இரவு10:30 – 11:00 (இந்திய நேரம்)8:00 – 8:30 (சவுதி நேரம்) க்கு ஒளிபரப்பாகிறது.காணத் தவறாதீர்கள்.பாருங்கள் பிறரையும் பார்க்க தூண்டுங்கள். Continue reading

வகைப்படுத்தப்படாதது

தீவிரவாதம் முஸ்லிம்களின் தனிஉடமையா?


இன்ஷா அல்லாஹ் இன்று 03.12.2008தமிழன் தொலைக்காட்சியில்: தீவிரவாதம் முஸ்லிம்களின் தனிஉடமையா? என்ற தலைப்பில் டாக்டர் ஜாக்கிர் நாயக்கின் உரை மற்றும் கேள்வி பதில் (மூன்றாம் பாகம்) தமிழில் இன்று இரவு10:30 – 11:00 (இந்திய நேரம்)8:00 – 8:30 (சவுதி நேரம்) க்கு ஒளிபரப்பாகிறது.காணத் தவறாதீர்கள்.பாருங்கள் பிறரையும் பார்க்க தூண்டுங்கள். Continue reading

ஆதம் ஆரிபின் / த.மு.மு.க / தோப்புத்துறை / ஹிந்துத்வா

டிசம்பர் ஆறு – இந்தியாவின் கருப்பு நாளாக கடைபிடிப்போம்.


முஸ்லிம்களே நாம் விடாமல் நீதிக்காகப் போராடுவோம்.! அல்லாஹ்வின் ஆணையை ஏற்றுச் செயல்படுவோம்.! இஸ்லாத்தையும், இஸ்லாத்தின் அடையாளங்களையும் பாதுகாக்கவிடப்படும் அழைப்பிற்குத் தயாராக இருப்போம். “அன்றியும், நிச்சயமாக மஸ்ஜிதுகள் அல்லாஹ்வுக்காகவே இருக்கின்றன.எனவே அவற்றில் அல்லாஹ்வுடன் (சேர்த்து வேறு) எவரையும் நீங்கள் பிரார்த்திக்காதீர்கள் “ அல்குர்ஆன் 72:18டிசம்பர் ஆறு – இந்தியாவின் கருப்பு நாளாக கடைபிடிப்போம். Continue reading