கஞ்சாக்குடியன் பாரதி / மதவெறி / Rss

கஞ்சாக்குடியன் பாரதியும் அவனது மத வெறியும்


ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு இந்தியாவில் 1925 ஆம் ஆண்டு விஜயதசமி தினத்தன்று தொடங்கப்பட்டது. பாரதியார் மறைந்ததோ 11.9.1921இல். ஆக ஆர்.எஸ்.எஸ்.எஸ் அமைப்பு உருவாகும் முன்பே பாரதி மறைந்து விட்டார். ஆனால் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பு இன்று என்ன என்ன கொள்கைகள் மேற்கொண்டிருக்கிறதோ, அவை அனைத்தையும், அவ்வியக்கம் உருவாகும் முன்பே எடுத்துக் கூறி ஆர்,எஸ்.எஸ் அமைப்பு உருவாக அடித்தளம் அமைத்தவர் பாரதியே ஆவார். அவற்றை ஒவ்வொன்றாகக் காணலாம்.“இருபது கோடி ஹிந்துக்களையும் ஒரே குடும்பம் போலச் செய்து விட வெண்டும் என்பது என்னுடைய … Continue reading

ஹஜ் நேரடி ஒலிபரப்பு

ஹஜ் நேரடி ஒலிபரப்பு!


அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.அல்லாஹ்வின் பேரருளால் ஹஜ் வணக்க கிரியைகள் தற்போது பீஸ் டிரைன் பிளாகில் நேரடியாக ஒளிபரப்பாகி கொண்டுள்ளது. இதை தாங்கள் காண்பதோடு,மற்ற நண்பர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.நன்றி http://www.peacetrain1.blogspot.com/ Continue reading

வகைப்படுத்தப்படாதது

கஞ்சாக்குடியன் பாரதியும் அவனது மத வெறியும்


ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு இந்தியாவில் 1925 ஆம் ஆண்டு விஜயதசமி தினத்தன்று தொடங்கப்பட்டது. பாரதியார் மறைந்ததோ 11.9.1921இல். ஆக ஆர்.எஸ்.எஸ்.எஸ் அமைப்பு உருவாகும் முன்பே பாரதி மறைந்து விட்டார். ஆனால் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பு இன்று என்ன என்ன கொள்கைகள் மேற்கொண்டிருக்கிறதோ, அவை அனைத்தையும், அவ்வியக்கம் உருவாகும் முன்பே எடுத்துக் கூறி ஆர்,எஸ்.எஸ் அமைப்பு உருவாக அடித்தளம் அமைத்தவர் பாரதியே ஆவார். அவற்றை ஒவ்வொன்றாகக் காணலாம்.“இருபது கோடி ஹிந்துக்களையும் ஒரே குடும்பம் போலச் செய்து விட வெண்டும் என்பது என்னுடைய … Continue reading

வகைப்படுத்தப்படாதது

ஹஜ் நேரடி ஒலிபரப்பு!


அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.அல்லாஹ்வின் பேரருளால் ஹஜ் வணக்க கிரியைகள் தற்போது பீஸ் டிரைன் பிளாகில் நேரடியாக ஒளிபரப்பாகி கொண்டுள்ளது. இதை தாங்கள் காண்பதோடு,மற்ற நண்பர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.நன்றி http://www.peacetrain1.blogspot.com/ Continue reading

கஞ்சாக்குடியன் பாரதி / மதவெறி / Rss

கஞ்சாக்குடியன் பாரதியும் அவனது மத வெறியும்


ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு இந்தியாவில் 1925 ஆம் ஆண்டு விஜயதசமி தினத்தன்று தொடங்கப்பட்டது. பாரதியார் மறைந்ததோ 11.9.1921இல். ஆக ஆர்.எஸ்.எஸ்.எஸ் அமைப்பு உருவாகும் முன்பே பாரதி மறைந்து விட்டார். ஆனால் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பு இன்று என்ன என்ன கொள்கைகள் மேற்கொண்டிருக்கிறதோ, அவை அனைத்தையும், அவ்வியக்கம் உருவாகும் முன்பே எடுத்துக் கூறி ஆர்,எஸ்.எஸ் அமைப்பு உருவாக அடித்தளம் அமைத்தவர் பாரதியே ஆவார். அவற்றை ஒவ்வொன்றாகக் காணலாம்.“இருபது கோடி ஹிந்துக்களையும் ஒரே குடும்பம் போலச் செய்து விட வெண்டும் என்பது என்னுடைய … Continue reading

Uncategorized

ஆறாதே மனம் டிசம்பர் ஆறுவந்தால்.


நரசிம்மன் என்ற நரி கண்மூடி தூங்கியதுபோல் நாடகமாடிய பொழுதினில்..ஓ நாய்கள் சேர்ந்து நம் தன்மானதில் சிறு நீர் கழித்ததுவே!ஹிட்லர் கூட்டங்கள் இடித்தது இறை இல்லத்தை மட்டுமா?மன சாட்சியுள்ள மனிதன் சொல்வர்- இறையாண்மையும்,இந்தியப்பெருமையும் சேர்த்துதான்!குற்றம் செய்தவன் நாளை நாட்டின் பிரதமர்,சனாதிபதி,சட்டம் இயற்றுபவன் ஆனால் நிரபராதி கைதியாய்….சட்டத்தின் கால் அவனின் குரல் வலையை அழுத்தி கொண்டும் இருப்பதில் இந்தியன் என்று சொல்வதில் பெருமையா? இழிவா? இதில் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என வெற்று பிரச்சாரம்!மசூதி இடித்ததை காலம் மறக்கலாம்….ஆனாலும்,அந்த புண் புனுக்குக்குள் … Continue reading

ஹஜ் நேரடி ஒலிபரப்பு

ஹஜ் நேரடி ஒலிபரப்பு!


அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.அல்லாஹ்வின் பேரருளால் ஹஜ் வணக்க கிரியைகள் தற்போது பீஸ் டிரைன் பிளாகில் நேரடியாக ஒளிபரப்பாகி கொண்டுள்ளது. இதை தாங்கள் காண்பதோடு,மற்ற நண்பர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.நன்றி http://www.peacetrain1.blogspot.com/ Continue reading

Uncategorized

ஆறாதே மனம் டிசம்பர் ஆறுவந்தால்.


நரசிம்மன் என்ற நரி கண்மூடி தூங்கியதுபோல் நாடகமாடிய பொழுதினில்..ஓ நாய்கள் சேர்ந்து நம் தன்மானதில் சிறு நீர் கழித்ததுவே!ஹிட்லர் கூட்டங்கள் இடித்தது இறை இல்லத்தை மட்டுமா?மன சாட்சியுள்ள மனிதன் சொல்வர்- இறையாண்மையும்,இந்தியப்பெருமையும் சேர்த்துதான்!குற்றம் செய்தவன் நாளை நாட்டின் பிரதமர்,சனாதிபதி,சட்டம் இயற்றுபவன் ஆனால் நிரபராதி கைதியாய்….சட்டத்தின் கால் அவனின் குரல் வலையை அழுத்தி கொண்டும் இருப்பதில் இந்தியன் என்று சொல்வதில் பெருமையா? இழிவா? இதில் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என வெற்று பிரச்சாரம்!மசூதி இடித்ததை காலம் மறக்கலாம்….ஆனாலும்,அந்த புண் புனுக்குக்குள் … Continue reading