தலைவர் / வக்ஃப் வாரியம்

வஃக்பு வாரிய தலைவரை மாற்ற வேண்டும்! காயல் மஹபூப் வலியுறுத்தல்!!


Wednesday, December 17, 2008வஃக்பு வாரிய தலைவரை மாற்ற வேண்டும்! காயல் மஹபூப் வலியுறுத்தல்!! தமிழகத்தில் 90 சதவீதத் திற்கும் அதிகமான முஸ்லிம் மக்கள் சுன்னத் ஜமாஅத் கொள்கையை சார்ந்தவர்கள். அந்த கொள்கைக்கு மாறான ஒருவர் வஃக்பு வாரிய தலைவராக தொடர்ந்து நீடிப்பதை சமுதாயம் விரும்பவில்லை. தற்போதைய வக்ஃபு வாரிய தலைவரை பதவி நீக்கம் செய்து சுன்னத் ஜமாஅத் கொள்கையில் நம்பிக்கை உடைய ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு மாநில இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் … Continue reading

கீழக்கரை / திறப்பு விழா / மதரஸா

கீழக்கரையில் அல்முஸல்லா பலாஹ் -அல்மத்ரஸத்துல் பலாஹ் திறப்பு விழா


கீழக்கரையில் அல்முஸல்லா பலாஹ் -அல்மத்ரஸத்துல் பலாஹ் திறப்பு விழா 08/12/08 அரஃபா தினம் அன்று கீழக்கரை நடுத்தெருவில் அல் முஸல்லா பலாஹ் , அல் மத்ரஸத்துல் பலாஹ் – பெண்கள் தொழுமிடம் , பெண்கள் மத்ரஸாவை மர்ஹும் மவ்லவி ஏ.எம்.எஸ். அப்துல் கரீம் ஆலிம் அவர்களின் புதல்வி ஹாஜி ஏ..எம்.எஸ்.முகைதீன் பாத்திமா நிர்மாணம் செய்தார். திறப்பு விழா நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக ஹாபிழ் ஏ.எம்.கே.செய்யித் அஹ்மது நெய்னா கிராஅத் ஓதினார் அல்ஹாஜ் ஏ.எம்.எஸ் முஸ்தபல் காதிரி தமது சகோதரி … Continue reading

வகைப்படுத்தப்படாதது

வஃக்பு வாரிய தலைவரை மாற்ற வேண்டும்! காயல் மஹபூப் வலியுறுத்தல்!!


Wednesday, December 17, 2008வஃக்பு வாரிய தலைவரை மாற்ற வேண்டும்! காயல் மஹபூப் வலியுறுத்தல்!! தமிழகத்தில் 90 சதவீதத் திற்கும் அதிகமான முஸ்லிம் மக்கள் சுன்னத் ஜமாஅத் கொள்கையை சார்ந்தவர்கள். அந்த கொள்கைக்கு மாறான ஒருவர் வஃக்பு வாரிய தலைவராக தொடர்ந்து நீடிப்பதை சமுதாயம் விரும்பவில்லை. தற்போதைய வக்ஃபு வாரிய தலைவரை பதவி நீக்கம் செய்து சுன்னத் ஜமாஅத் கொள்கையில் நம்பிக்கை உடைய ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு மாநில இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் … Continue reading

வகைப்படுத்தப்படாதது

கீழக்கரையில் அல்முஸல்லா பலாஹ் -அல்மத்ரஸத்துல் பலாஹ் திறப்பு விழா


கீழக்கரையில் அல்முஸல்லா பலாஹ் -அல்மத்ரஸத்துல் பலாஹ் திறப்பு விழா 08/12/08 அரஃபா தினம் அன்று கீழக்கரை நடுத்தெருவில் அல் முஸல்லா பலாஹ் , அல் மத்ரஸத்துல் பலாஹ் – பெண்கள் தொழுமிடம் , பெண்கள் மத்ரஸாவை மர்ஹும் மவ்லவி ஏ.எம்.எஸ். அப்துல் கரீம் ஆலிம் அவர்களின் புதல்வி ஹாஜி ஏ..எம்.எஸ்.முகைதீன் பாத்திமா நிர்மாணம் செய்தார். திறப்பு விழா நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக ஹாபிழ் ஏ.எம்.கே.செய்யித் அஹ்மது நெய்னா கிராஅத் ஓதினார் அல்ஹாஜ் ஏ.எம்.எஸ் முஸ்தபல் காதிரி தமது சகோதரி … Continue reading

Uncategorized

புஷ்ஷை செருப்பால் அடித்து சந்தோசப்படலாம்


வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்று ஏங்கிய உள்ளங்களுக்கு ஒரு சிறு ஆறுதல்… இந்த Games இல் புஷ்ஷை செருப்பால் அடித்து சந்தோசப்படலாம்…Links http://www.sockandawe.com/ http://www.kroma.no/2008/bushgame/www.bushbash.flashgressive.deஇதுவரை 63 லட்சதிக்கு மேலான செருப்புகள் இந்த game இல் புஷ்ஷின் மீது அடித்துள்ளார்கள். நீங்கள் எத்தனை அடிக்க போகிறீர்கள்? :-) Continue reading

தலைவர் / வக்ஃப் வாரியம்

வஃக்பு வாரிய தலைவரை மாற்ற வேண்டும்! காயல் மஹபூப் வலியுறுத்தல்!!


Wednesday, December 17, 2008வஃக்பு வாரிய தலைவரை மாற்ற வேண்டும்! காயல் மஹபூப் வலியுறுத்தல்!! தமிழகத்தில் 90 சதவீதத் திற்கும் அதிகமான முஸ்லிம் மக்கள் சுன்னத் ஜமாஅத் கொள்கையை சார்ந்தவர்கள். அந்த கொள்கைக்கு மாறான ஒருவர் வஃக்பு வாரிய தலைவராக தொடர்ந்து நீடிப்பதை சமுதாயம் விரும்பவில்லை. தற்போதைய வக்ஃபு வாரிய தலைவரை பதவி நீக்கம் செய்து சுன்னத் ஜமாஅத் கொள்கையில் நம்பிக்கை உடைய ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு மாநில இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் … Continue reading

கீழக்கரை

கீழக்கரையில் அல்முஸல்லா பலாஹ் -அல்மத்ரஸத்துல் பலாஹ் திறப்பு விழா


கீழக்கரையில் அல்முஸல்லா பலாஹ் -அல்மத்ரஸத்துல் பலாஹ் திறப்பு விழா 08/12/08 அரஃபா தினம் அன்று கீழக்கரை நடுத்தெருவில் அல் முஸல்லா பலாஹ் , அல் மத்ரஸத்துல் பலாஹ் – பெண்கள் தொழுமிடம் , பெண்கள் மத்ரஸாவை மர்ஹும் மவ்லவி ஏ.எம்.எஸ். அப்துல் கரீம் ஆலிம் அவர்களின் புதல்வி ஹாஜி ஏ..எம்.எஸ்.முகைதீன் பாத்திமா நிர்மாணம் செய்தார். திறப்பு விழா நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக ஹாபிழ் ஏ.எம்.கே.செய்யித் அஹ்மது நெய்னா கிராஅத் ஓதினார் அல்ஹாஜ் ஏ.எம்.எஸ் முஸ்தபல் காதிரி தமது சகோதரி … Continue reading