என்.என்.எஸ். / முகாம்

அபிராமம் முஸ்லீம் மேல்நிலைப் பள்ளி என்.என்.எஸ்.முகாம்


காடநகரியில் என்.என்.எஸ்.முகாம் ஜன. 4: அபிராமம் முஸ்லீம் மேல்நிலைப் பள்ளி என்.என்.எஸ். மாணவர்கள் முகாம் சார்பில், கமுதி அருகே காடநகரியில் வியாழக்கிழமை பாலித்தீன் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பிரசாரம் மற்றும் பேரணி நடைபெற்றது. தொடர்ந்து 10 நாள்கள் நடைபெற்ற இந்த சிறப்பு முகாமின் 6-ம் நாள் கோயில் உழவாரப் பணி மற்றும் எல்.ஐ.சி. வேலைவாய்ப்பு கருத்தரங்கமும் நடைபெற்றன. 7-ம் நாள் கால்நடைகள் இலவச மருத்துவ சிகிச்சை சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, 8-ம் நாள் முகாமில் எய்ட்ஸ் ஒழிப்பு … Continue reading

என்.என்.எஸ். / முகாம்

அபிராமம் முஸ்லீம் மேல்நிலைப் பள்ளி என்.என்.எஸ்.முகாம்


காடநகரியில் என்.என்.எஸ்.முகாம் ஜன. 4: அபிராமம் முஸ்லீம் மேல்நிலைப் பள்ளி என்.என்.எஸ். மாணவர்கள் முகாம் சார்பில், கமுதி அருகே காடநகரியில் வியாழக்கிழமை பாலித்தீன் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பிரசாரம் மற்றும் பேரணி நடைபெற்றது. தொடர்ந்து 10 நாள்கள் நடைபெற்ற இந்த சிறப்பு முகாமின் 6-ம் நாள் கோயில் உழவாரப் பணி மற்றும் எல்.ஐ.சி. வேலைவாய்ப்பு கருத்தரங்கமும் நடைபெற்றன. 7-ம் நாள் கால்நடைகள் இலவச மருத்துவ சிகிச்சை சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, 8-ம் நாள் முகாமில் எய்ட்ஸ் ஒழிப்பு … Continue reading