ஒரிசா / Rss

ஒரிசா கலவரத்தில் ஒரு லட்சம் பேர் தொடர்பு


கிறித்துவர்களுக்கு எதிரான ஒரிசா கலவரத்தில் ஒரு லட்சம் பேர் தொடர்பு குற்றவாளிகள் பட்டியலில் 12 ஆயிரம் பேர்! ஒரிசாவில் கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் நடந்த பெரும் கலவரத்தில் ஒரு லட்சம் பேருக்குத் தொடர்பு உள்ளது என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது; 698 முதல் தகவல் அறிக்கைகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன. 12 ஆயிரம் பேர் மீது நேரடி குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரிசாவில் கந்தமால் மாவட்டத்தில், கடந்த செப்டம்பரில் பெரும் கலவரம் ஏற்பட்டது. இந்துத் துறவி கொல்லப்பட்டதை அடுத்து கிறித்துவ தேவாலயங்கள் … Continue reading

ஒரிசா / Rss

ஒரிசா கலவரத்தில் ஒரு லட்சம் பேர் தொடர்பு


கிறித்துவர்களுக்கு எதிரான ஒரிசா கலவரத்தில் ஒரு லட்சம் பேர் தொடர்பு குற்றவாளிகள் பட்டியலில் 12 ஆயிரம் பேர்! ஒரிசாவில் கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் நடந்த பெரும் கலவரத்தில் ஒரு லட்சம் பேருக்குத் தொடர்பு உள்ளது என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது; 698 முதல் தகவல் அறிக்கைகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன. 12 ஆயிரம் பேர் மீது நேரடி குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரிசாவில் கந்தமால் மாவட்டத்தில், கடந்த செப்டம்பரில் பெரும் கலவரம் ஏற்பட்டது. இந்துத் துறவி கொல்லப்பட்டதை அடுத்து கிறித்துவ தேவாலயங்கள் … Continue reading

ஒரிசா / பார்சி / யூதர்

ஒரிசாவில் யூதர்கள், பார்சிகளின் எண்ணிக்கை முற்றிலும் குறைந்தது’


ஒரிசாவில் யூதர்கள், பார்சிகளின் எண்ணிக்கை முற்றிலும் குறைந்தது’ புவனேசுவரம், டிச. 23: ஒரிசா மாநிலத்தில் யூதர்கள் மற்றும் பார்சி இனத்தவர்கள் தற்போது இல்லை என்பது கணக்கெடுப்பில் தெரியவந்துள்ளது. இம்மாநிலத்தில் உள்ள பிற மதத்தவர்களின் எண்ணிக்கை 1951-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அதிகரித்த போதிலும் யூத மற்றும் பார்சி இனத்தவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கவில்லை. 1951-ம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி இம்மாநிலத்தில் 72 யூதர்கள், 181 பார்சி இனத்தவர்கள் இருந்தனர். ஆனால் 2001-ம் ஆண்டு மேற்கொண்ட கணக்கெடுப்பில் இவர்கள் யாரும் இல்லை என்பது … Continue reading

ஒரிசா / பார்சி / யூதர்

ஒரிசாவில் யூதர்கள், பார்சிகளின் எண்ணிக்கை முற்றிலும் குறைந்தது’


ஒரிசாவில் யூதர்கள், பார்சிகளின் எண்ணிக்கை முற்றிலும் குறைந்தது’ புவனேசுவரம், டிச. 23: ஒரிசா மாநிலத்தில் யூதர்கள் மற்றும் பார்சி இனத்தவர்கள் தற்போது இல்லை என்பது கணக்கெடுப்பில் தெரியவந்துள்ளது. இம்மாநிலத்தில் உள்ள பிற மதத்தவர்களின் எண்ணிக்கை 1951-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அதிகரித்த போதிலும் யூத மற்றும் பார்சி இனத்தவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கவில்லை. 1951-ம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி இம்மாநிலத்தில் 72 யூதர்கள், 181 பார்சி இனத்தவர்கள் இருந்தனர். ஆனால் 2001-ம் ஆண்டு மேற்கொண்ட கணக்கெடுப்பில் இவர்கள் யாரும் இல்லை என்பது … Continue reading