ஊக்கத்தொகை / கல்லூரி / கல்வி / பரங்கிப்பேட்டை / மாணவர் / விழா

பரங்கிப்பேட்டையில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கும் விழா


Continue reading

உத்தரவு / கல்லூரி / சிறுபான்மை / தாற்காலிகம் / நியமனம் / விரிவுரையாளர்

சிறுபான்மை கல்லூரிகளில் 150 விரிவுரையாளர்கள் நியமனத்துக்கு தாற்காலிக அனுமதி வழங்க உத்தரவு


Continue reading

உதவித் தொகை / கடைசி நாள் / கல்லூரி / மாணவர் / மாணவியர் / விண்ணப்பம்

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு உதவித் தொகை: விண்ணப்பம் பெற வரும் 31 கடைசி நாள்


Continue reading

இந்திரா காந்தி / கல்லூரி / காங்கிரஸ் / பள்ளி / பேச்சுப் போட்டி / மாணவ மாணவியர்

காங்கிரஸ் சார்பில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பேச்சுப் போட்டி


Continue reading