கவலை / மத்திய அமைச்சர் / மருத்துவம் / வசதி

தனியாரிடம் மருத்துவ வசதிகள்: மத்திய அமைச்சர் அன்புமணி கவலை


தனியாரிடம் மருத்துவ வசதிகள்: மத்திய அமைச்சர் அன்புமணி கவலை சென்னை, ஜன. 8: நாட்டில் 75 சதவீத மருத்துவ வசதிகள் தனியாரிடமே உள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அன்புமணி கவலைப்பட தெரிவித்தார். சென்னையில் நடைபெற்று வரும் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் மாநாட்டில், வியாழக்கிழமை அவர் பேசியது: மொத்த மக்கள் தொகையில் 70 சதவீதத்துக்கு மேற்பட்டோர் கிராமப் புறங்களில் வசிக்கின்றனர். எனினும் மத்திய அரசு பல்வேறு சுகாதாரத் திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருகிறது. இந்த ஆண்டு சுகாதாரத் … Continue reading

கவலை / மத்திய அமைச்சர் / மருத்துவம் / வசதி

தனியாரிடம் மருத்துவ வசதிகள்: மத்திய அமைச்சர் அன்புமணி கவலை


தனியாரிடம் மருத்துவ வசதிகள்: மத்திய அமைச்சர் அன்புமணி கவலை சென்னை, ஜன. 8: நாட்டில் 75 சதவீத மருத்துவ வசதிகள் தனியாரிடமே உள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அன்புமணி கவலைப்பட தெரிவித்தார். சென்னையில் நடைபெற்று வரும் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் மாநாட்டில், வியாழக்கிழமை அவர் பேசியது: மொத்த மக்கள் தொகையில் 70 சதவீதத்துக்கு மேற்பட்டோர் கிராமப் புறங்களில் வசிக்கின்றனர். எனினும் மத்திய அரசு பல்வேறு சுகாதாரத் திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருகிறது. இந்த ஆண்டு சுகாதாரத் … Continue reading