கீழ்ப்பாக்கம்மனநல காப்பகம் / சென்னை / பேட்டி

சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள மனநல காப்பகத்திற்கு எதிராக அவதூறு பரப்பும் அமைப்பு மீது நடவடிக்கை அரசு அதிகாரிகள் பேட்டி


சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள மனநல காப்பகத்திற்கு எதிராக அவதூறு பரப்பும் அமைப்பு மீது நடவடிக்கை அரசு அதிகாரிகள் பேட்டி சென்னை, ஜன.4- அரசு மனநல காப்பகத்திற்கு எதிராக அவதூறு பரப்பி வரும் `பான்யன்’ அமைப்பு மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று டாக்டர்கள் சங்கம், நர்சுகள் சங்கம், தொழிலாளர் சம்மேளனம் ஆகியவை கேட்டுக் கொண்டுள்ளன. இதுகுறித்து சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள அரசு மனநல காப்பகத்தின் இயக்குனர் டாக்டர் ஆர்.சத்யநாதன், மனநல மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் செயலர் டாக்டர் எஸ்.நம்பி … Continue reading

கீழ்ப்பாக்கம்மனநல காப்பகம் / சென்னை / பேட்டி

சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள மனநல காப்பகத்திற்கு எதிராக அவதூறு பரப்பும் அமைப்பு மீது நடவடிக்கை அரசு அதிகாரிகள் பேட்டி


சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள மனநல காப்பகத்திற்கு எதிராக அவதூறு பரப்பும் அமைப்பு மீது நடவடிக்கை அரசு அதிகாரிகள் பேட்டி சென்னை, ஜன.4- அரசு மனநல காப்பகத்திற்கு எதிராக அவதூறு பரப்பி வரும் `பான்யன்’ அமைப்பு மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று டாக்டர்கள் சங்கம், நர்சுகள் சங்கம், தொழிலாளர் சம்மேளனம் ஆகியவை கேட்டுக் கொண்டுள்ளன. இதுகுறித்து சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள அரசு மனநல காப்பகத்தின் இயக்குனர் டாக்டர் ஆர்.சத்யநாதன், மனநல மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் செயலர் டாக்டர் எஸ்.நம்பி … Continue reading