இஸ்லாம் / எதிர்ப்பலை / எதிர்ப்பு / எப்படி / நூல் / புத்தகம் / விமர்சனம்

இஸ்லாமிய எதிர்ப்பலைகள்: எதிர்கொள்வது எப்படி? – நூல் விமர்சனம்


Continue reading

நூல் / புனைவுகள் / விடியல் / வெள்ளி

விடியல் வெள்ளி – சந்தா தள்ளுபடி


அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதர / சகோதரிகளே,அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும், உங்கள் அனைவருக்கும் ஓர் அறிய வாய்ப்பு…… தமிழகத்தின் முன்னணி தமிழ் மாதாந்திர பத்திரிக்கைகளில் ஒன்றான விடியல் வெள்ளி தனது வருடாந்திர சந்தா திட்டத்தை குறைக்கப்பட்ட (தள்ளுபடி) விலையில் அறிவித்து உள்ளது. இந்தியாவில் ஒரு வருட சந்தா : ரூபாய். 150/- மட்டுமே.இரண்டு வருட சந்தா : ரூபாய். 300/- மட்டுமே.சலுகை காலம் ஏப்ரல் 05, 2009 முதல் ஏப்ரல் 15, 2009 வரை மட்டுமே.UAE-ல் (இந்திய முகவரிக்கு)ஒரு வருட சந்தா … Continue reading

நூல் / புனைவுகள் / விடியல் / வெள்ளி

விடியல் வெள்ளி – சந்தா தள்ளுபடி


அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதர / சகோதரிகளே,அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும், உங்கள் அனைவருக்கும் ஓர் அறிய வாய்ப்பு…… தமிழகத்தின் முன்னணி தமிழ் மாதாந்திர பத்திரிக்கைகளில் ஒன்றான விடியல் வெள்ளி தனது வருடாந்திர சந்தா திட்டத்தை குறைக்கப்பட்ட (தள்ளுபடி) விலையில் அறிவித்து உள்ளது. இந்தியாவில் ஒரு வருட சந்தா : ரூபாய். 150/- மட்டுமே.இரண்டு வருட சந்தா : ரூபாய். 300/- மட்டுமே.சலுகை காலம் ஏப்ரல் 05, 2009 முதல் ஏப்ரல் 15, 2009 வரை மட்டுமே.UAE-ல் (இந்திய முகவரிக்கு)ஒரு வருட சந்தா … Continue reading

சிங்கப்பூர் / டாக்டர் ஹிமானா சையத் / நூல்

சிங்க‌ப்பூரில் டாக்ட‌ர் ஹிமானா சைய‌த் அவ‌ர்க‌ளின் ஊற்றுக்க‌ண் – வெப்ப‌மூச்சுக‌ள் நூல்க‌ள் வெளியீட்டு விழா


சிங்க‌ப்பூரில் டாக்ட‌ர் ஹிமானா சைய‌த் அவ‌ர்க‌ளின் ஊற்றுக்க‌ண் – வெப்ப‌மூச்சுக‌ள் நூல்க‌ள் வெளியீட்டு விழாசிங்க‌ப்பூரில் டாக்ட‌ர் ஹிமானா சைய‌த் அவ‌ர்க‌ளின் ஊற்றுக்க‌ண் – வெப்ப‌மூச்சுக‌ள் ஆகிய‌ நூல்க‌ள் வெளியீட்டு விழா எதிர்வ‌ரும் மார்ச் 1, 2009 ஞாயிறு அன்று பிற்ப‌க‌ல் ச‌ரியாக‌ மூன்று ம‌ணிக்கு சிங்க‌ப்பூர் ம‌ஸ்ஜித் பென்கூல‌ன் ப‌ன்னோக்கு ம‌ண்ட‌ப‌த்தில் ந‌டைபெற‌ இருக்கிற‌து.நூல் வெளியீட்டு விழாவிற்கு தொழில‌திப‌ர் சீ.மு.நூ.மு. முஹ‌ம்ம‌து யூசுப் த‌லைமை தாங்குகிறார்.முத்துப்பேட்டை எம்.ஏ. முஸ்த‌பா, ஆசியான் க‌விஞ‌ர் க‌.து.மு. இக்பால், பிர‌ப‌ல‌ எழுத்தாள‌ர் … Continue reading