புலனாய்வு

தேசியப் புலனாய்வு அமைப்பு செயல்படத் தொடங்கியது


தேசியப் புலனாய்வு அமைப்பு செயல்படத் தொடங்கியது புது தில்லி, டிச. 31: பயங்கரவாதக் குற்றங்கள் தொடர்பாக விசாரிக்கும் அதிகாரம் கொண்ட மத்திய அமைப்பான தேசியப் புலனாய்வு அமைப்பு இன்று முதல் செயல்பாட்டுக்கு வருகிறது. இதற்கு ஓரிரு தினங்களில் தலைமை இயக்குநர் நியமிக்கப்படுவார். தேசியப் புலனாய்வு அமைப்பு அமைக்கப்பட்டது தொடர்பான அறிவிப்பு வியாழக்கிழமை வெளியிடப்படும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் புதன்கிழமை தெரிவித்தார். முன்னதாக, தேசியப் புலனாய்வு அமைப்பை நிறுவ வகை செய்யும் தேசியப் புலனாய்வு அமைப்பு … Continue reading

புலனாய்வு

தேசியப் புலனாய்வு அமைப்பு செயல்படத் தொடங்கியது


தேசியப் புலனாய்வு அமைப்பு செயல்படத் தொடங்கியது புது தில்லி, டிச. 31: பயங்கரவாதக் குற்றங்கள் தொடர்பாக விசாரிக்கும் அதிகாரம் கொண்ட மத்திய அமைப்பான தேசியப் புலனாய்வு அமைப்பு இன்று முதல் செயல்பாட்டுக்கு வருகிறது. இதற்கு ஓரிரு தினங்களில் தலைமை இயக்குநர் நியமிக்கப்படுவார். தேசியப் புலனாய்வு அமைப்பு அமைக்கப்பட்டது தொடர்பான அறிவிப்பு வியாழக்கிழமை வெளியிடப்படும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் புதன்கிழமை தெரிவித்தார். முன்னதாக, தேசியப் புலனாய்வு அமைப்பை நிறுவ வகை செய்யும் தேசியப் புலனாய்வு அமைப்பு … Continue reading