பொட்டி தூக்கும் பொழப்பு...

பொட்டி தூக்கும் பொழப்பு…


பொட்டி தூக்கும் பொழப்பு… இந்த தலைப்பை பார்த்தவுடன் இது ஏதோ போர்ட்டரை பற்றி ..என நினைத்தால் “நீங்கள் பரிசைப்பெறும் வாய்ப்பை இழக்கிறீர்கள்…இதற்காக Clue வெல்லாம் கேட்காதீர்கள்… நேராக விசயத்துக்கு வருவோம் ] இது அதிராம்பட்டினம் மக்களுக்கு மட்டும் அல்ல ..பக்கத்தில் வாழும் பல முஸ்லீம் குடும்பங்களுக்கும் இழைக்கப்பட்ட ஒரு விதமான அநீதி. இதை எழுத காரணமாக் இருந்தது, உண்மையான சம்பவங்கள், வாழ்கையை தொலைத்தவர்களின் பெருமூச்சு, இன்னும் ஒருமுறை அந்த இளமை வாராதா மற்றுமொருமுறை தான் யார் என்று … Continue reading

பொட்டி தூக்கும் பொழப்பு...

பொட்டி தூக்கும் பொழப்பு…


பொட்டி தூக்கும் பொழப்பு… இந்த தலைப்பை பார்த்தவுடன் இது ஏதோ போர்ட்டரை பற்றி ..என நினைத்தால் “நீங்கள் பரிசைப்பெறும் வாய்ப்பை இழக்கிறீர்கள்…இதற்காக Clue வெல்லாம் கேட்காதீர்கள்… நேராக விசயத்துக்கு வருவோம் ] இது அதிராம்பட்டினம் மக்களுக்கு மட்டும் அல்ல ..பக்கத்தில் வாழும் பல முஸ்லீம் குடும்பங்களுக்கும் இழைக்கப்பட்ட ஒரு விதமான அநீதி. இதை எழுத காரணமாக் இருந்தது, உண்மையான சம்பவங்கள், வாழ்கையை தொலைத்தவர்களின் பெருமூச்சு, இன்னும் ஒருமுறை அந்த இளமை வாராதா மற்றுமொருமுறை தான் யார் என்று … Continue reading