இணையம் / உலகத்தமிழ் / உலகம் / கம்ப்யூட்டர் / தமிழ் / போட்டி / மாநாடு / வரைபடம்

உலகத்தமிழ் இணைய மாநாடு! கம்ப்யூட்டர் தமிழ் வரைபட போட்டி!!


செய்தி: தினமலர் இணைய நாளிதழ் Continue reading

ஐரோப்பியா / சுற்றுலா / நாடு / நூலகத்துறை / போட்டி / மாணவர் / முதலிடம்

நூலகத்துறை நடத்தும் போட்டியில் முதலிடம் பிடிக்கும் மாணவர்கள் ஐரோப்பியா நாடுகளுக்கு சுற்றுலா


Continue reading

கடலூர் / கட்டுரை / கூட்டுறவு / தேதி / பேச்சு / போட்டி / மாவட்டம் / வாரம் / விழா

கடலூர் மாவட்ட அனைத்திந்திய கூட்டுறவு வார விழா – 13ந் தேதி கட்டுரை, பேச்சு போட்டி


Continue reading

கடலூர் / துவக்கம் / பைக்கா / போட்டி / மத்திய அரசு / மாவட்டம் / விளையாட்டு

கடலூரில் மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டு போட்டி 7ம் தேதி துவக்கம்


Continue reading

இலக்கியம் / உலகம் / எழுத்தாளர் / கிளை / சங்கம் / சிவகங்கை / தமிழ் / போட்டி / மாவட்டம்

உலகத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்க மாவட்ட கிளை இலக்கியப் போட்டி


Continue reading