ஐரோப்பியா / சுற்றுலா / நாடு / நூலகத்துறை / போட்டி / மாணவர் / முதலிடம்

நூலகத்துறை நடத்தும் போட்டியில் முதலிடம் பிடிக்கும் மாணவர்கள் ஐரோப்பியா நாடுகளுக்கு சுற்றுலா


Continue reading

மாணவர் / Tntj

ஐஐடி யில் முஸ்லீம்கள் – மாணவர்களே! கனவை நினைவாக்க களமிறங்குங்கள்!


ஐஐடி யில் முஸ்லீம்கள் – மாணவர்களே! கனவை நினைவாக்க களமிறங்குங்கள்! Continue reading

ஊக்கத்தொகை / கல்லூரி / கல்வி / பரங்கிப்பேட்டை / மாணவர் / விழா

பரங்கிப்பேட்டையில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கும் விழா


Continue reading